Jan Damboń Blog

Proszę o wasze głosy!!!

Dziękuję za nominację do tytułu „Człowiek Roku 2016” NTO w kategorii samorządność i działalność społeczna. Proszę o wasze głosy: SMS pod nr 72355 o treści CRS.47

Podziękowania

W imieniu grupy wodzącej „Niedźwiedzia” w Winowie w dniu 28 stycznia serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom za serdecznie przyjęcie oraz Waszą ofiarność. W czasie korowodu zebraliśmy kwotę 2575,50zł oraz 5 euro, które zostaną przeznaczone na...