Jan Damboń Blog

Przejścia dla pieszych

Na mój wniosek odbyło się dziś w naszej dzielnicy terenowe spotkanie z komisją bezpieczeństwa celem omówienia lokalizacji przejść dla pieszych na ul. Prószkowskiej. Omówiliśmy możliwość powstania kolejnego przejścia w okolicy ul. Pawła Buhla a...

Praca w Radzie Miasta Opola w 2017 roku.

Gazeta wyborcza opublikowała ranking aktywności radnych Rady Miasta Opola. Miło mi bardzo że znalazłem się w czubie rankingu. Jako radny w 2017 r. złożyłem 16 interpelacji, 42 wnioski oraz 2 zapytania. Wiele z tych...

Spotkanie w MZD

Dzisiaj uczestniczyłem w bardzo merytorycznym zabraniu w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu. Razem z Członkami Rady Dzielnicy Szczepanowice-Wótowa Wieś oraz naczelnikiem wydziału komunikacji UM Opola szukaliśmy najlepszego rozwiązania nowej lokalizacji pętli autobusu nr 15....